Jesteś tutaj

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Green Way FIZAN jest zainteresowany prowadzeniem procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw wykazujących duży potencjał rynkowy i predyspozycje do wprowadzenia zmian systemowych. Pragniemy wnieść nową jakość do tego typu działań biznesowych. Restrukturyzacja kojarzy się nam przede wszystkim z procesem rozwijającym przedsiębiorstwo i dającym nowe możliwości biznesowe. To trudniejsza i bardziej wymagająca droga jednak Green Way FIZAN posiada wyspecjalizowaną kadrę zarządzającą oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu procesów, co skłania nas do podejmowania takich wyzwań biznesowych. Nasi eksperci są gotowi do realizacji nawet najtrudniejszych zadań, co pozwoli na osiągniecie satysfakcjonujących efektów zarówno dla restrukturyzowanych jednostek jak i dla samych inwestorów.

Charakterystyka restrukturyzacji przedsiębiorstw:

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, przedsiębiorstwa stawiane są przed koniecznością sprostania wielu wyzwaniom. Ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powoduje, że niekiedy konieczne staje się przeprowadzenie restrukturyzacji lub skorzystanie z instrumentów regulujących upadłość przedsiębiorców. Oczywiście upadłość to ostateczność i restrukturyzacja wprowadzona zapobiegawczo wcześnie pozwala uniknąć tej metody.

Proces restrukturyzacji to systemowe zmiany majątkowe, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe i techniczne dostosowane do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Zmiany potrzeb klientów, konkurencyjność innych podmiotów, oczekiwania kontrahentów (np. banków), zmiany regulacji prawnych, to tylko niektóre z czynników mających bezpośredni wpływ na podjęcie przez przedsiębiorstwo decyzji o restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej. Przeorganizowanie działalności może odbywać się na przykład poprzez fuzję z innymi przedsiębiorstwami bądź też wydzielenie wybranego obszaru działalności lub też konsolidację. Przez restrukturyzację rozumiemy proces znacznych zmian koncepcji i praktycznych rozwiązań funkcjonalnych przedsiębiorstwa, w taki sposób aby uzyskało ono konkurencyjną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i w konsekwencji poprawa jego dochodów.

Możemy wyróżnić kilka odmian restrukturyzacji:

  • restrukturyzacja przedmiotowa, w której dokonywane są zmiany systemowe dotyczące sfery techniczno-organizacyjnej;
  • restrukturyzacja podmiotowa, związana jest z obszarem prawno-ekonomicznym;
  • restrukturyzacja naprawcza, przeprowadzana w przedsiębiorstwach chylących się ku upadłości, która za cel stawia sobie doprowadzenie do poprawy sytuacji finansowej firmy, jak i do jej „uzdrowienia”;
  • restrukturyzacja rozwojowa, oparta o strategie przedsiębiorstwa, która zakłada stały rozwój firmy poprzez poprawę jakości sprzedawanych produktów wraz z ulepszaniem prowadzonych działań marketingowych.
Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy