Jesteś tutaj

Rada Naukowa

Adw. prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan” i Sądu Polubownego przy KNF. Członek American Law & Economics Association, członek–założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej koncentrują się w obszarach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz prawa farmaceutycznego i energetycznego. Profesor Siemiątkowski pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady, PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. Aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG, a także członek Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego i Polsko–Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej.

Adw. Andrzej Zwara

Założyciel oraz Senior Partner Tytularny Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Od 2010 roku jest Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Prowadzi szereg spraw z zakresu prawa inwestycji i nieruchomości, prawa ochrony środowiska, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz energetyki. Prowadzi również postępowania administracyjne. Uczestniczył w realizacji bardzo wielu ważnych projektów m.in. budowy autostrady A1, doradztwa prawnego w zakresie procesu budowy sieci stacji paliw na terenie całej Polski, doradztwa prawnego z zakresu budowy największych centrów handlowo-usługowych w Polsce, jak również w zakresie zabudowy dużych ośrodków miejskich w Polsce. Pełnił i pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej wielu znaczących spółek m.in. Banku Millennium S.A., Centrum Haffnera Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. czy też Polimex Mostostal S.A. Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Jest też wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dr hab. Rafał Tuzimek

Prezes Zarządu Navigator Capital i Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Navigator.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i IESE Business School - University of Navarra. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego m.in. doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach kupna sprzedaży na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, a także kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW. Poprzednio pracował w Domu Inwestycyjnym Ipopema S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Transakcji Kapitałowych. Wcześniej pracował w Credit Lyonnais i Arthur Andersen. Doradzał m.in. takim klientom jak: Aplisens, Koelner, Wielton, Jutrzenka, Polska Grupa Farmaceutyczna, PKM Duda, Fota, Pamapol, Hydrapres, Unimil, Telmax, Ster-Projekt, ZPM Mróz.

 

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy