Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych

Kluczowe obszary inwestycji Green Way FIZAN

 

 

Celem Green Way FIZAN jest sukces inwestycyjny

Green Way FIZAN utworzony został z myślą o wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb Inwestorów w szczególności przez oferowanie unikatowych oraz innowacyjnych możliwości inwestycyjnych, łączących aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe, zapewniających optymalną alokację środków finansowych. 

 

 

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy